Skip to content

Нашите ценности

Държим на отношението към земята и грижата за нея. Разбираме синергията
земя, лозе, грозде, човек, вино като един общ обем и постоянен кръговрат. 

Както дъждовната вода напоява земята и заедно със слънцето обгрижват лозата, както гроздовият сок бива превръщан във вино от човешките ръце, то по сходен начин, вярваме, човек преобразува себе си в процеса. 
Не ни е самоцел единствено крайният резултат, но и взаимодействието в този кръговрат и промяната на нас самите.

Нашите ценности

ЗЕМЯ

Устойчивост, Грижа, Натуралност

Нашата грижа, която бихме искали да пренесем във виното – и като отношение, и като качество – започва от създаването и възстановяването на връзката със земята. Поради тази причина в обработването на земята, отглеждането на плода, и сътворяването на виното, не използваме химикали, хербициди, пестициди, сулфити и пр. 

Влагаме внимание и ресурс във възстановяването на земята и нейния естествен ритъм и среда. 

За нас е важно отношението и взаимодействието със земята и, въпреки рисковете, избираме да отглеждаме лозята си не като монокултура, а като синергия с други култури и на принципа на биологичното и биодинамичното земеделие. Търсим устойчиви решения в целия процес.

ЧОВЕК

Занаятчийство, Детайл, Присъствие

През годините досега разчитаме изцяло на ръчен труд и желанието ни е максимално да запазим този подход като символ на човешкото участие в целия процес, независимо от трудоемкостта му. 

Вярваме, че хубавото вино е плод както на любовта и доброто отношение на човека към земята, лозята и плода, така и на спокойното и търпеливо общуване на човека с виното по време на целия му път в избата и отвъд. От голямо значение за нас е вниманието, което човек пренася в процеса и продукта – умението да слуша, да се доверява, да се отнася с грижа, усмивка, и дори да подбира музиката, думите, а и мислите си, край виното. В това взаимодействие се изменя колкото виното, толкова и ние самите.

Радва ни гъвкавостта и възможността за експеримент във всеки един момент. Благодарни сме, че всичко минава през ръцете ни, и че можем да предложим продукт с много лична и проследима история. 

Вярваме, че участието ни следва да е минимално достатъчно като количество и от високо качество – там, където не е необходимо и проблем няма, не се месим. Грижата ни е да създадем максимално чисти, добри и благоприятни условия, и с внимание към всеки детайл да имаме търпение нещата за узреят. 

Отношението ни към родното занаятчийство и местно производство пренасяме и в избора на бъчви – работим с български бял дъб.

Нашите ценности
Нашите ценности

ВИНО

Чистота, Трансформация, Страст

Цялостната ни посока е на чистота, натуралност, естественост – това разбиране и подход пренасяме и във виното и не добавяме сулфити и стабилизатори. 

Нашето виждане за виното се припокрива в голяма степен с едно от твърденията в елинския свят за така нареченото скитско вино – плътно, мощно, със заявка за силно присъствие и, както казват египтяните, приближаващо човек до по-финото. Вярваме, че така както трансформацията е заложена в живота, то и процесът на съграждане на едно вино носи потенциал за трансформация на не едно ниво. В този ред на мисли, считаме, че е важно ефектът на “опиянение”, в позитивен смисъл, да е процес на разкриване на човек към естественост. В резултат от качеството и характера на самото вино.

Мечтаем да съхраним и продължим идеята за семейно производство, малък кръг от приятели, обединени около идеята за виното като еликсир и водени от любовта към него. Общност със споделена страст, визия и посока и произтичащото от това отношение на внимание, грижа, споделеност, традиция, съхраняване и предаване на ценностите.